Μερισματικά Χαρτοφυλάκια

Πλέον με τα τραπεζικά επιτόκια με να δίνουν πολύ μικρές αποδόσεις οι επενδυτές ψάχνουν για εναλλακτικές. 

Ένας πολύ δημοφιλής τρόπος κυρίως στο εξωτερικό για να πάρεις μια απόδοση με σχετικά χαμηλό ρίσκο είναι η διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου με μετοχές οι οποίες αποδίδουν μέρισμα από τα κέρδη τους ανα τακτά χρονικά διαστήματα.

*Για παράδειγμα μια μετοχή κόστος αγοράς  10$ και μερισματική απόδοση 0,80$ παρέχει στον κάτοχο 8% ετησίως.

Παρακάτω θα ακολουθεί μια λίστα με μερισματικές μετοχές που χαρακτηρίζονται ως αριστοκρατικές, δηλαδή πληρούν προϋποθέσεις όπως αυξανόμενα μερίσματα για τουλάχιστον 25 χρόνια, με μεγάλη κεφαλαιοποίηση, καθώς και να ανήκουν δείκτη στον s&p500.